Selgitamaks välja õppija huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele, vestleb Rapla Gümnaasiumi juhtkond kõikide tulevaste õppijategaVestluste korraldusega saad tutvuda siin!

 

Rapla Gümnaasiumi vastuvõtukord

Kõik Rapla linna koolide (Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Rapla Ühisgümnaasium ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasium) gümnaasiumiastmes õppivad õpilased viiakse üle ja arvatakse riigigümnaasiumi õpilaste nimekirja. (HTM-i ning Rapla valla vaheline kokkulepe 1.1-8/1116; 17.12.2014 P IV 15.)

Ajavahemikul 18. oktoober - 15. detsember 2017 toimus 18 kohtumist Raplamaa koolides.

Tunnen end hästi inimeste seltsis, kes ...

Ruum, kus õpin, on ...

Tulevikus tahan tegeleda (valdkond, hobi, huvi) ...

Õpilaste hirmud seoses uue kooliga ...

Õppija on pühendunud gümnaasiumiõpingutele ja teeb endast oleneva, et jätkata soovitud erialal edukalt õpinguid ka pärast gümnaasiumi lõpetamist.

Õppija:

  • on lõpetanud põhikooli heade tulemustega, sh riiklike põhikooli lõpueksamite tulemustega;
  • valib oma huvidest, võimetest ja tulevikuplaanidest lähtuvalt õppesuuna;
  • tahab õppida ja on valmis enesetäiendamiseks;
  • toetab oma tegevuse ja käitumisega soodsa koolikeskkonna loomist ja arengut, lähtudes seejuures gümnaasiumi alusväärtustest ja üldkehtivatest käitumisnormidest.

Alus: Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe