Hea tulevane õpetaja!

Oleme Sinu jaoks kirja pannud olulisema info, mis puudutab töökorraldust, -aega ja -tingimusi Rapla Gümnaasiumis.

Õpetaja töökorraldus

Õpetaja töökorraldus

Õpetaja on oma valdkonna professionaal, kes on pühendunud õppimisele ja õpetamisele.

Õpetajad jagavad kogemusi, teadmisi ja häid praktikaid oma kolleegidega nii koolis kui ka kooliväliselt.

Õpetaja:

  • vastab kvalifikatsioonile, arendab oma kutseoskusi;
  • tegutseb vastavalt kooli eesmärkidele ja Eesti hariduspüüdlustele;
  • seab peamiseks eesmärgiks õpilase üldpädevuste ja võtmeoskuste arengu, väärtushoiakute kujunemise;
  • väärtustab õppimist, on õppimisel eeskujuks;
  • omab häid akadeemilisi tulemusi õpetaja kutseõppes ja on ekspert õpetatavas ainevaldkonnas;
  • on looja, katsetaja ja kogeja;
  • tunneb ja kasutab õppetöös infotehnoloogia võimalusi.

Alus: Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe