"Teeme tööd töö ajal, ajame juttu jutu ajal" / Eesti vanasõna

ÕPPETUNDIDE AJAD

1. 8.30 - 9.40

2. 9.50 - 11.00

Iseõppimise tund ja lõuna

3. 12.00 - 13.10

4. 13.20 - 14.30

5. 14.40 - 15.50

Lisajuhendamine ja järelvastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga.

Iseõppimise tund kujundab Sind ennastjuhtivaks õppijaks. Nii õpid Sa aega planeerima, iseseisvalt õppima, kohustusi hajutama ja täitma.