"Iga töö tahab omal ajal tegemist" / Eesti vanasõna

Õppeaasta jaguneb 3 perioodiks, milles igaühes on 10-11 (MS-õppes 11-12) õppenädalat. 3 õppenädalat on arvestuste läbimiseks ning 3 õppenädalat ülekooliliste valikkursuste läbimiseks (tutvu joonistega).

Õppe läbiviimise peamine viis ning õppe arvestuse alus on kursus:

  • õpilase koormus statsionaarses õppes on min 32 kursust, mittestatsionaarses õppes min 24 kursust õppeaastas;
  • kursuse maht on üldjuhul 21 tundi õppetööd;
  • õppetunni pikkus on 75 minutit, mille sisse on arvestatud 5 minutit iseseisva õppimise aega iseõppimise tunni või muul ajal koolipäeva jooksul;
  • MS-õppija õppekoormus õppenädalas on ⅔ (2 õppepäeva) juhendatud õppimist ja ⅓ (1 õppepäev) iseseisvat õppimist;
  • MS-e-õppija õppekoormus õppenädalas on ⅓ (1 õppepäev) juhendatud õppimist ja ⅔ (2 õppepäeva) iseseisvat õppimist;
  • õppekava täitmisel on õppijal võimalus arvestada õpitavat VÕTA protsessi kaudu.

Koolivaheajad ühtivad Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadega.

Statsionaarne õppekoormus