"Enne õpi ise, pärast õpeta teisi" / Eesti vanasõna

Õppija koostab oma õppekava vastavalt isiklikele huvidele ja edasistele karjääriplaanidele, lähtudes kooli pakutavatest valikainetest. On oluline, et õppijad tulevad toime omandatud teadmiste, oskuste ja väärtushoiakutega. Õppijat toetab tema õpingutes isiklik mentor, kes aitab seada eesmärke. Mida selgemad on eesmärgid, seda efektiivsemalt toimub õpe.

2018/2019 õ.a valikained

G1 valikainete loend kujuneb ainevaldkondade ning kogukonnaprojektis pakutavates valikainetest.

G2 ja G3 valikainete loend kujuneb vastavalt ületulevate õppijate eelnevatest valikutest ning kogukonnaprojektis pakutavatest valikainetest (lisaks tabelis olevatele valikainetele).